Palvelut

Sähkösuunnittelu

 • Uudiskohteet
 • Saneerauskohteet
 • Teollisuus
 • Julkiset kiinteistöt
 • Taloyhtiöt
 • Maatalouden tuotantolaitokset
 • KNX
 • ABB free@home

Lakisääteiset sähkötarkastukset

 • Määräaikaistarkastukset
 • Varmennustarkastukset
 • Vapaaehtoiset sähköturvallisuus tarkastukset

Kuntoarviot- ja tutkimukset

 • Julkiset kohteet
 • Kaupungeille & kunnille
 • Kiinteisöjen omistajille

Lämpökamerakuvaukset

 • Asuinrakennukset
 • Teollisuusrakennukset
 • Julkiset rakennukset
 • Maatalouden tuotantolaitokset

Energiakatselmukset MOTIVA

 • Julkiset kohteet
 • Kaupungeille & kunnille
 • Kiinteistöjen omistajille

Mittaukset

 • Konedirektiivin SFS60204 mukaiset mittaukset
 • Maadoitusmittaukset
 • Ukkossuojausten maadoitusmittaukset
 • Sähkönlaadun analysointi
 • Yleiskaapelointiverkon mittaukset
 • Antenniverkon mittaukset