Mittaukset

Sähkönlaadun analysointi

Analysaattori Metrell

Miten huono sähkönlaatu vaikuttaa kiineistöön/laitokseen?

Jos kiinteistön/laitoksen sähkönlaadussa on ongelmia niin mahdollista on, että kustannukset kasvavat korkeaksi niin sähkönkulutuksen osalta kuin hajonneiden sähkölaitteidenkin. Häiriöt voivat aiheuttaa pahimmillaan sähkölaitteiden ja valaisimien rikkoontumista. Häiriöt kiinteistön/laitoksen sähkönlaadussa voivat syntyä myös sähkönjakeluverkossa.

Mitä analysoinnilla voidaan selvittää?

  • Milloin ja kuinka paljon sähköä kuluu? (Energiakatselmus)
  • Onko kohteen tariffi edullisin ja pääsulakkeiden koko taloudellisin?
  • Toimiiko loistehon kompensointi?
  • Onko loistehon kompensoinnille edes tarvetta?
  • Täyttääkö sähkön laatu standardien vaatimukset?
  • Onko sähkönkäytössä häiriöitä?

Kaapelien paikannus

Kaapelitutka Ambrose

Ovatko maakaapeleiden reitit hukassa?

Ovatko kaivuutyöt alkamassa ja kaapelien sijainnit epäselviä? Ei hätää sillä kaapelitutkalla saadaan kartoitettua helposti piha-alueiden maakaapeloinnit.


Konedirektiivin SF60204 mittaukset

Konetesteri Metrell

 

Yleiskaapelointiverkon mittaukset

Antenniverkon mittaukset

Asennustesterien validiointi kenttäkalibraattorilla

Yrityksemme tarjoaa asennustesterien validointia METREL CS 2099 kalibraattorilla. Testauksella voidaan selvittää nopeasti ja edullisesti mittauslaitteen varsinainen huoltotarve. Kysy tarjousta suuremmalle erälle.